งานถวายองค์พระพุทธรูป งานหล่อพระ

ภาพพิธีถวายองค์พระสังกัจจายน์ พระสีวลี พระอุปคุต ณ วัดหนองทองทราย ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

อ่านรายละเอียด