ภาพบรรยากาศ วันคล้ายวันเกิด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

เนื่องในวันคล้ายวันเกิด คุณนพดล เลิศในธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด และ บริษัท ไทยคาลิเบรชั่น เซอร์วิส จำกัด ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2562

อ่านรายละเอียด