งานเลี้ยงสังสรรค์ วันปีใหม่ พ.ศ.2562

งานเลี้ยงสังสรรค์ วันปีใหม่ ปี พ.ศ.2562 บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด และ บริษัท ไทยคาลิเบรชั่นเซอร์วิส จำกัด ช่วงเช้า มีการตรวจสุขภาพประจำปี พิธีการสรุปผลการดำเนินงานประจำปี และมอบของรางวัลให้กับพนักงานดีเด่น ทำงานกับทางบริษัทฯ มายาวนาน 5 ปี 10 ปี 20 ปี ช่วงบ่าย มีกิจกรรมนันทนาการ masteron kaufen ต่อด้วยงานเลี้ยงช่วงกลางคืน การแต่งกายในตรีมชุดทหารของแต่ละฝ่ายงาน, พร้อมการประกวดการแต่งกาย, การแสดงและของรางวัลมากมาย

อ่านรายละเอียด