สัมมนาครั้งที่ 107 เรื่อง “การสอบเทียบเครื่องชั่ง, การอ่านค่าใบCertificate, และการเลือกใช้ตุ้มน้ำหนักกับเครื่องชั่ง”

สำเร็จไปเป็นที่เรียบร้อย กับงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “การสอบเทียบเครื่องชั่ง, การอ่านค่าใบCertificate, และการเลือกใช้ตุ้มน้ำหนักกับเครื่องชั่ง” ซึ่งในครั้งนี้ได้จัดในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 5-6 ตุลาคม 2564 ทางบริษัทขอขอบคุณผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านที่ได้เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ครับ สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครได้ที่ ฝ่ายการตลาด เบอร์โทร : 034-397-682-5 / 086-338-3038 อีเมล : thaiscale.mkt@gmail.com

อ่านรายละเอียด

สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 109-110

บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาด้านงานสอบเทียบในรูปแบบออนไลน์ประจำปี 2565 พร้อมแนบกำหนดการตลอดทั้งปีและหัวข้อสัมมนาทั้งหมดไว้ใน Link ด้านล่าง สามารถ Download เอกสารได้ที่นี่ ใบสมัครครั้งที่ 109 การ Intermediate Check เครื่องชั่งและ การอ่านค่าใบ Certificate ใบสมัครครั้งที่ 110 การทวนสอบเทอร์โมมิเตอร์และ การอ่านค่าใบ Certificate

อ่านรายละเอียด