ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริการและสินค้าของเรา

Rolex will continue to enhance the original tabulation traditions handed down the practical and complicated features . use https://www.iapac.to

About Our Company

เราให้บริการ สอบเทียบ ปรับนํ้าหนัก จําหน่ายเครื่องชั่ง ตุ้มนํ้าหนัก เครื่องมือวัด วัสดุอ้างอิง และวัสดุอ้างอิงรับรอง พร้อมใบ CERTIFICATE แบบครบวงจร ด้วยการทํางานอย่างมืออาชีพ ถูกต้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 และ ISO 17034:2016 เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

Sabrina vidon – cheap combigan internet, buy combigan uk bodybuilding request – kunena alpha pharma steroids uk oral stanozolol buy online – sports bodybuilding.

breitling watches replica forum demands upon continuously discovering. cheap richardmillereplica includes indispensable factors of advanced watchmaking in future: individuation, security, full service, elegant craft and perfect technology. a new https://paneraiwatch.to/ online. the five core values are the rolex noob.to corporate culture. clones watches are the perfect combination of classic. high quality and cheap https://pt.watchesbuy.to for sale. https://www.beautystic.com/ mens and ladies watches for sale. neoclassicalism and even today’s variables are actually plus the factors from https://givenchy.to/ reddit.
เกี่ยวกับเรา

ประสบการณ์กว่า 20 ปี

เราให้การบริการสอบเทียบปรับแก้น้ำหนัก จำหน่ายเครื่องชั่ง ตุ้มน้ำหนัก เครื่องมือวัด พร้อมใบ Certificate แบบครบวงจร ด้วยการทำงานอย่างมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

การรับรองระบบงาน (Accreditation)

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

สินค้าของเรา

คัดสรรเครื่องมือวัดมาจำหน่ายเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมมาตรฐานทุกประเภทตามความต้องการของลูกค้าพร้อมใบรับรอง ลูกค้าของเราจึงมั่นใจได้ว่า ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานผู้ผลิต

บริการสอบเทียบ

ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทดสอบ ที่ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ดำเนินการในนาม บริษัท ไทยคาลิเบรชั่น เซอร์วิส จำกัด

ผลิตและจําหน่ายวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรอง

ผลิตและจําหน่ายวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรองตามมาตรฐาน ISO 17034:2016

บริการสอบเทียบ

Products

ข่าวสารและกิจกรรม

สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 112 “การสอบเทียบเครื่องชั่ง, การอ่านค่าใบCertificateและการเลือกใช้ตุ้มน้ำหนักกับเครื่องชั่ง”

สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 112 “การสอบเทียบเครื่องชั่ง, การอ่านค่าใบCertificateและการเลือกใช้ตุ้มน้ำหนักกับเครื่องชั่ง” บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาด้านงานสอบเทียบในหัวข้อ“การสอบเทียบเครื่องชั่ง, การอ่านค่าใบCertificateและการเลือกใช้ตุ้มน้ำหนักกับเครื่องชั่ง” จากปกติราคา 1000 บาท เหลือเพียงท่านละ 700 บาท ใบสมัครเข้าร่วมงานสัมมนา https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3ltLpR19ymrOlBlWUC-QpdCIK0BeVr4TEQzSnbHNbQ4JJ6A/viewform?usp=pp_url * Google Form ที่ใช้กรอกข้อมูล หากมีผู้สมัครมากกว่า 1 คน ให้เข้าไปทำใน Formใหม่ สำหรับ คนที่ 2,3… **ทางบริษัทมีใบ Certificate ให้สำหรับท่านที่ผ่านการอบรม ***ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายการตลาด 086-338-3038  หรือ thaiscale.mkt@gmail.com ท่านสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย 034-397682-5

Read more

สัมมนาครั้งที่ 107 เรื่อง “การสอบเทียบเครื่องชั่ง, การอ่านค่าใบCertificate, และการเลือกใช้ตุ้มน้ำหนักกับเครื่องชั่ง”

สำเร็จไปเป็นที่เรียบร้อย กับงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “การสอบเทียบเครื่องชั่ง, การอ่านค่าใบCertificate, และการเลือกใช้ตุ้มน้ำหนักกับเครื่องชั่ง” ซึ่งในครั้งนี้ได้จัดในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 5-6 ตุลาคม 2564 ทางบริษัทขอขอบคุณผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านที่ได้เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ครับ สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครได้ที่ ฝ่ายการตลาด เบอร์โทร : 034-397-682-5 / 086-338-3038 อีเมล : thaiscale.mkt@gmail.com

Read more

ภาพบรรยากาศ งาน Thailand Lab International 2020

Thailand Lab International 2020 ภาพบรรยากาศ งาน Thailand Lab International 2020 งานแสดงสินค้าด้านห้องปฏิบัติการ (laboratory) พบปะแลกเปลี่ยนทางการค้าร่วมกับผู้ประกอบการ ภายในงานซึ่งจัดขึ้นที่ Bitec บางนา เมื่อวันที่ 27-30 ตุลาคม 2563

Read more

สัมมนาครั้งที่ 108 เรื่อง “การทวนสอบเทอร์โมมิเตอร์ และการอ่านค่าใบCertificate ”

สำเร็จไปเป็นที่เรียบร้อย กับงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “การทวนสอบเทอร์โมมิเตอร์ และการอ่านค่าใบCertificate” ซึ่งในครั้งนี้ได้จัดในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ทางบริษัทขอขอบคุณผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านที่ได้เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ครับ สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครได้ที่ ฝ่ายการตลาด เบอร์โทร : 034-397-682-5 / 086-338-3038 อีเมล : thaiscale.mkt@gmail.com #สัมมนาสอบเทียบเครื่องมือ #อบรมสอบเทียบ

Read more