ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริการและสินค้าของเรา

About Our Company

เราให้บริการ สอบเทียบ ปรับนํ้าหนัก จําหน่ายเครื่องชั่ง ตุ้มนํ้าหนัก เครื่องมือวัด วัสดุอ้างอิง และวัสดุอ้างอิงรับรอง พร้อมใบ CERTIFICATE แบบครบวงจร ด้วยการทํางานอย่างมืออาชีพ ถูกต้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 และ ISO 17034:2016 เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

Sabrina vidon – cheap combigan internet, buy combigan uk bodybuilding request – kunena alpha pharma steroids uk oral stanozolol buy online – sports bodybuilding.

เกี่ยวกับเรา

ประสบการณ์กว่า 20 ปี

เราให้การบริการสอบเทียบปรับแก้น้ำหนัก จำหน่ายเครื่องชั่ง ตุ้มน้ำหนัก เครื่องมือวัด พร้อมใบ Certificate แบบครบวงจร ด้วยการทำงานอย่างมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

การรับรองระบบงาน (Accreditation)

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

สินค้าของเรา

คัดสรรเครื่องมือวัดมาจำหน่ายเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมมาตรฐานทุกประเภทตามความต้องการของลูกค้าพร้อมใบรับรอง ลูกค้าของเราจึงมั่นใจได้ว่า ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานผู้ผลิต

บริการสอบเทียบ

ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทดสอบ ที่ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ดำเนินการในนาม บริษัท ไทยคาลิเบรชั่น เซอร์วิส จำกัด

ผลิตและจําหน่ายวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรอง

ผลิตและจําหน่ายวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรองตามมาตรฐาน ISO 17034:2016

บริการสอบเทียบ

Products

ข่าวสารและกิจกรรม