ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริการและสินค้าของเรา

About Our Company

เราให้บริการ สอบเทียบ ปรับน้ำหนัก ซ่อมและจำหน่ายเครื่องชั่ง ตุ้มน้ำหนัก เครื่องมือวัด พร้อมใบ CERTIFICATE แบบครบวงจร

ด้วยการทำงานอย่างมืออาชีพ ถูกต้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

เกี่ยวกับเรา

ประสบการณ์กว่า 20 ปี

เราให้การบริการสอบเทียบปรับแก้น้ำหนัก ซ่อมและจำหน่ายเครื่องชั่ง ตุ้มน้ำหนัก เครื่องมือวัด พร้อมใบ Certificate แบบครบวงจร ด้วยการทำงานอย่างมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005

ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

สินค้าของเรา

คัดสรรเครื่องมือวัดมาจำหน่ายเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมมาตรฐานทุกประเภทตามความต้องการของลูกค้าพร้อมใบรับรอง ลูกค้าของเราจึงมั่นใจได้ว่า ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานผู้ผลิต

บริการสอบเทียบ

ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทดสอบ ที่ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ดำเนินการในนาม บริษัท ไทยคาลิเบรชั่น เซอร์วิส จำกัด

บริการสอบเทียบ

เครื่องมือสอบเทียบ

ข่าวสารและกิจกรรม